Thông tin hữu ích

Thông tin về bệnh viện chấp nhận người nước ngoài tại tỉnh Osaka

Dịch vụ y tế OSAKA

Thông tin về những việc cần làm trong trường hợp một trận động đất và làm thế nào để mang nó trong trường hợp của một trận động đất

Phòng chống động đất

Một bộ sưu tập các ví dụ đàm thoại có thể được sử dụng tại các trạm và khách sạn trong trường hợp có thảm họa

Bảng hội thoại đa ngôn ngữ khi thiên tai

Các trang web chuyển tải tin tức bằng ngôn ngữ dễ hiểu

NHK NEWS WEB EASY

Thông tin thiên tai cung cấp ứng dụng cho du khách nước ngoài giám sát của cơ quan du lịch Nhật bản

Mẹo an toàn

Các trang web cung cấp thông tin hữu ích và thông tin thảm họa cho các chuyến đi như tham quan và nhà hàng

Cẩm nang đời sống Nhật Bản khu vực Kansai