Thông tin liên lạc khẩn cấp

Cảnh sát

Trong trường hợp có tội hoặc tai nạn

110

Cứu hỏa - Cứu thương

Nếu quý bệnh hoặc bị thương, hoặc nếu một đám cháy xảy ra

119

Dịch vụ nhắn tin khi thiên tai

Một dịch vụ cho phép bạn đăng ký và xác nhận sự an toàn của bạn trong trường hợp xảy ra động đất hoặc thảm họa khác.