Thông tin thiên tai

Cường độ động đất

0

Con người không cảm nhận được rung động

1

Một số người trong nhà có cảm nhận được rung chuyển rất nhẹ

2

Một số người đang ngủ sẽ bị đánh giấc. Những đồ vật treo như bóng đèn sẽ bị rung lắc nhẹ.

3

Hầu hết mọi người trong phòng đều cảm nhận được rung chuyển. Chén bát trong tủ có thể gây ra tiếng động do rung chuyển.

4

Hầu hết mọi người đang ngủ đều bị đánh thức. Đèn treo rung mạnh, chén bát trong tủ tạo tiếng động lớn..

5 Yếu

Nhiều người cố gắng tự bảo vệ cho bản thân. Đồ đạc trong nhà có thể rung chuyển.

5 Mạnh

Nhiều người cảm thấy khó di chuyển.nguy hiểm, khó khăn trong giữ thẳng bằng. Bàn, tủ có thể bị đổ.

6 Yếu

Khó đứng vững. Nhiều đồ vật không được cố định sẽ bị di động và đổ vỡ.

6 Mạnh

Phải bò mới bước tiếp được. Nhiều tòa nhà bị vỡ, hư hỏng gạch ốp tường, cửa kính bị vỡ và rơi xuống..

7

Không được hành động theo suy nghĩ bản thân. Nhiều tòa nhà bị vỡ, hư hỏng gạch ốp tường, cửa kính bị vỡ và rơi xuống.