ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่รับรักษาชาวต่างชาติในจังหวัดโอซาก้า

เครือข่ายโอซาก้าแพทย์

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรกระทำในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวและการเตรียมตัวในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว

คู่มือฉุกเฉินสำหรับชาวต่างชาติ (แผ่นดินไหว)

รวมตัวอย่างการสนทนาที่สามารถใช้ได้ที่สถานีและโรงแรมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

แผ่นสนทนาฉุกเฉินหลายภาษา

เว็บไซต์ที่สื่อข่าวในภาษาที่เข้าใจง่าย

NHK NEWS WEB EASY

แอปข้อมูลภัยพิบัติที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการท่องเที่ยว

คู่มือความปลอดภัย

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางเช่นการท่องเที่ยวและร้านอาหารและข้อมูลภัยพิบัติ

ข่าวสดญี่ปุ่นคันไซ