รายชื่อที่ติดต่อฉุกเฉิน

ตำรวจ

ในกรณีที่เกิดอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ

110

รถดับเพลิง/รถพยาบาล

กรณีที่ป่วยหรือบาดเจ็บ、หรือกรณีที่เกิดไฟไหม้

119

บริการส่งข้อความฉุกเฉิน

บริการที่สามารถลงทะเบียนว่าปลอดภัยหรือยืนยันความปลอดภัย、ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติเป็นต้น