การปรับปรุงข่าวภัยพิบัติ

ระดับความแรงของแผ่นดินไหว

0

มนุษย์จะไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน

1

ผู้ที่อยู่ในตัวอาคาร บางคน อาจสัมผัสได้ถึง การสั่นสะเทือน

2

ผู้ที่นอนหลับอยู่ บางคนอาจตื่น สิ่งของที่แขวนห้อยอยู่เช่น โคมไฟ จะแกว่งเล็กน้อย

3

ผู้ที่อยู่ในตัวอาคาร แทบทุกคนจะ รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน อาจได้ยินเสียงจานชามบนช้ัน กระทบกัน

4

คนที่นอนอยู่แทบทุกคนจะตื่นขึ้น โคมไฟแกว่งไปมา ได้ยินเสียง จานชามบนช้ันกระทบกันเสียงดัง

5อ่อน

ผู้คนส่วนใหญ่จะหาที่กำบังเพื่อความ ปลอดภัย เครื่องเรือนอาจขยับเคลื่อนที่

5แรง

ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า เคลื่อนไหวตัว ได้อย่างลำบาก อาจมีตู้ใส่ของล้มลงมา

6อ่อน

ยืนทรงตัวได้ลำบาก เครื่องเรือนขนาดใหญ่ ส่วนมากที่ไม่ได้ ยึดไว้กับที่ จะเคลื่อนที่หรือกลิ้งล้ม

6แรง

ต้องคลานถึงจะเคลื่อนที่ได้ มีแผ่นกระเบื้องที่ติดกับผนัง หรือกระจกหน้าต่าง จะแตกออกแล้วร่วงลงมา

7

ไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวได้อย่างที่ต้องการ แผ่นกระเบื้องที่ติดกับผนัง หรือกระจกที่หน้าต่างส่วนใหญ่ จะแตกออกแล้วร่วงลงมา