การปรับปรุงข่าวภัยพิบัติ

ทั้งจังหวัด ข้อมูลแผ่นดินไหว

05, 02, 2022, 22: 27 อัพเดตแล้ว

Earthquake

2022/05/02 22:25
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น การประกาศ

พวกเราสังเกตระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจาของมากกว่า 3 ในพื้นที่ต่อไปนี้

มาตรวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว 3

ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ & ข่าว

แพร่ภาพกระจายเสียงนานาชาติโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งประเทศญี่ปุ่น NHK ออกอากาศสดและโปรแกรม

NHK WORLD JAPAN

อธิบายขนาดของแผ่นดินไหวด้วยภาพประกอบ

ระดับความแรงของแผ่นดินไหว