การปรับปรุงข่าวภัยพิบัติ

ทั้งจังหวัด ข้อมูลแผ่นดินไหว

05, 02, 2022, 22: 27 อัพเดตแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งจังหวัด ข้อมูลแผ่นดินไหว

04, 30, 2022, 18: 12 อัพเดตแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งจังหวัด ข้อมูลแผ่นดินไหว

04, 25, 2022, 13: 15 อัพเดตแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ & ข่าว

แพร่ภาพกระจายเสียงนานาชาติโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งประเทศญี่ปุ่น NHK ออกอากาศสดและโปรแกรม

NHK WORLD JAPAN

อธิบายขนาดของแผ่นดินไหวด้วยภาพประกอบ

ระดับความแรงของแผ่นดินไหว