การปรับปรุงข่าวภัยพิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ & ข่าว

แพร่ภาพกระจายเสียงนานาชาติโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งประเทศญี่ปุ่น NHK ออกอากาศสดและโปรแกรม

NHK WORLD JAPAN

อธิบายขนาดของแผ่นดินไหวด้วยภาพประกอบ

ระดับความแรงของแผ่นดินไหว