การปรับปรุงข่าวภัยพิบัติ

To foreign tourists traveling in Osaka

01, 17, 2023, 12: 00 อัพเดตแล้ว

To foreign tourists traveling in Osaka
If you think you might be infected with COVID-19, please contact the “Osaka Call center” at TEL:06-6131-4550!

ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ & ข่าว

แพร่ภาพกระจายเสียงนานาชาติโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งประเทศญี่ปุ่น NHK ออกอากาศสดและโปรแกรม

NHK WORLD JAPAN

อธิบายขนาดของแผ่นดินไหวด้วยภาพประกอบ

ระดับความแรงของแผ่นดินไหว