การปรับปรุงข่าวภัยพิบัติ

The number of people infected with COVID-19 is increasing.

04, 08, 2021, 09: 00 อัพเดตแล้ว

Please refrain from going outside unless absolutely necessary.
For details, visit Osaka Prefectural Government homepage.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ & ข่าว

แพร่ภาพกระจายเสียงนานาชาติโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งประเทศญี่ปุ่น NHK ออกอากาศสดและโปรแกรม

NHK WORLD JAPAN

อธิบายขนาดของแผ่นดินไหวด้วยภาพประกอบ

ระดับความแรงของแผ่นดินไหว