สถาบันการต่างประเทศ
สถานภารกิจทางการทูตต่างๆในประเทศญี่ปุ่น
สถานกงสุลประจำพื้นที่คันไซ หน่วยงานการทูตอื่นๆในพื้นที่คันไซ

เมื่อมีข่าวสารมาจากสถานกงศุลใหญ่จะมีเครื่องหมายข่าวขึ้น กรุณาอ่านด้วย