Impormasyon Tungkol sa Sight-seeing

May mga 5,000 lugar sa Osaka kung saan ka makakagamit ng libreng Wi-Fi.

Osaka Free Wi-fi

Voice translation app na maaaring magsalin sa mga banyagang wika kapag nagsasalita ka

Voice Tra