Impormasyon Tungkol sa Kalamidad

Ano ang Intensity ng Lindol?

0

Hindi ito mararamdaman ng mga tao

1

May mga tao sa loob ng bahay o gusali na makakaramdam ng pagyanig.

2

May mga taong natutulog na magigising. Gagalaw ng kaunti ang mga ilaw na nakalambitin sa kisame.

3

Mararamdaman ng karamihan ng mga tao sa loob ng bahay o gusali ang yanig. Maaaring magkalampagan ang mga plato at baso sa kabinet.

4

Halos lahat ng mga natutulog ay magigising sa yanig. Gagalaw ang mga ilaw na nakalambitin sa kisame at magkakalampagan ang mga plato at baso sa kabinet.

5 na mahina

Karamihan ng tao ay maghahanda para sa sariling kaligtasan. Maaaring gumalaw ang mga kagamitang pambahay.

5 na malakas

Makakaramdam ang karamihan ng kahirapan sa pagkilos. Maaaring bumagsak ang mga kabinet.

6 na mahina

Mahirap nang manatiling nakatayo. Karamihan sa mga mabibigat na kasangkapang pambahay ay gagalaw o tutumba.

6 na malakas

Hindi na makakagalaw kung hindi gagapang. Ang mga tile sa pader at salamin ng bintana ng karamihan ng mga gusali ay mababasag maglalaglagan.

7

Hindi na makakagalaw. Ang mga tile sa pader at salamin ng bintana ng halos lahat ng mga gusali ay mababasag maglalaglagan.