Impormasyon Tungkol sa Kalamidad

Ang kabuuang prefecture Impormasyon ng Lindol

Ang 05, 02, 2022, 22: 27 na-update

Earthquake

2022/05/02 22:25
Meteorolohikal na Ahensiya ng Hapon Anunsyo

Nikita namin ang tindi ng pagyanig ng lupa ng higit sa 3 sa mga sumusunod na mga lugar.

Tindi ng pagyanig ng lupa ay 3

Impormasyon o Balita Tungkol sa Kalamidad

International Broadcasting ng Japan Public Broadcasting NHK. Naglalabas ng balita at programa tungkol sa kasalukuyan.

NHK WORLD JAPAN

Ipaliwanag ang lakas ng lindol na may mga guhit.

Ano ang Intensity ng Lindol?