Impormasyon Tungkol sa Kalamidad

Impormasyon o Balita Tungkol sa Kalamidad

International Broadcasting ng Japan Public Broadcasting NHK. Naglalabas ng balita at programa tungkol sa kasalukuyan.

NHK WORLD JAPAN

Ipaliwanag ang lakas ng lindol na may mga guhit.

Ano ang Intensity ng Lindol?