Impormasyon Tungkol sa Kalamidad

Ang kabuuang prefecture Impormasyon ng Lindol

Ang 05, 02, 2022, 22: 27 na-update

Para sa Detalye

Ang kabuuang prefecture Impormasyon ng Lindol

Ang 04, 30, 2022, 18: 12 na-update

Para sa Detalye

Ang kabuuang prefecture Impormasyon ng Lindol

Ang 04, 25, 2022, 13: 15 na-update

Para sa Detalye

Impormasyon o Balita Tungkol sa Kalamidad

International Broadcasting ng Japan Public Broadcasting NHK. Naglalabas ng balita at programa tungkol sa kasalukuyan.

NHK WORLD JAPAN

Ipaliwanag ang lakas ng lindol na may mga guhit.

Ano ang Intensity ng Lindol?