Insitusyong Banyaga
Mga Foreign Diplomatic Offices sa Hapon
Mga Konsulado sa Kansai Mga Opisina sa Kansai na may Kinalalaman sa Ibang Bansa

Tiyakin lamang ang markang "news" kapag may mga impormasyong galing sa bawat Konsulado-Heneral.