आवश्यक पर्न सक्ने जानकारी

ओसाका प्रिफेक्चर भित्र हुनु भएको बिदेशीहरु भर्ना हुन मिल्ने अस्पतालहरु आदि सम्बन्धी जानकारी

ओसाका प्रिफेक्चर भित्र हुनु भएको बिदेशीहरु भर्ना हुन मिल्ने अस्पतालहरु आदि सम्बन्धी जानकारी

भुकम्प गएको बेला गर्न पर्ने कार्य र भुकम्प गएको बेला बच्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी

भुकम्पका लागि पूर्व तयारी

बिपत्तको बेलामा स्टेशन तथा होटलहरुमा प्रयोग हुने भाषाको उदाहरण

बिपत्तको बेलामा स्टेशन तथा होटलहरुमा प्रयोग हुने भाषाको उदाहरण

बुझ्न सजिलो भाषामा समाचार प्रकाशन गरिने वेबसाईट

NHK NEWS WEB EASY

पर्यटन बिभागले पर्यबेक्षण गर्ने पर्यटकहरुकालागि बिपत्त सम्बन्धी जानकारी दिने एप

सुरक्षा उपायहरु

पर्यटन र रेष्टुरेन्टहरुका बारे घुम्नका लागि आवश्यक उपयोगी जानकारी र बिपत्त सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिने वेबसाईट

LIVE JAPAN PERFECT GUIDE KANSAI