पर्यटन सम्बन्धी जानकारी

ओसाकामा रहेका ४० भन्दा बढी पर्यटकीय स्थलमा जाने निशुल्क टिकट हो । ट्रेन , बसमा एक दिन भरि जति पटक पनि चढ्न मिल्ने

Osaka Amazing Pass ओसाका नि: शुल्क सुविधा जानकारी पास