पर्यटन सम्बन्धी जानकारी

ओसाका प्रिफेक्चरको लगभग ५,००० स्थानमा निशुल्क ईन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ओसाका फ्रि वाईफाई

भ्वाइस अनुवाद अनुप्रयोग जुन तपाईं बोल्दै गर्दा विदेशी भाषाहरूमा भाषाहरू अनुवाद गर्न सक्दछ

Voice Tra (भ्वाईस ट्रा)