प्राकृतिक बिपत्ति सम्बन्धी जानकारी

The number of people infected with COVID-19 is increasing.

04, 08, 2021, 17: 30 अपडेट गरियो

Information

The number of people infected with COVID-19 is increasing.
Please refrain from going outside unless absolutely necessary.
For details, visit Osaka Prefectural Government homepage.

प्राकृतिक बिपत्ती सम्बन्धी जानकारी समाचार

जापानको राष्ट्रिय प्रशारण एनएचके मार्फत अन्तरराष्ट्रिय प्रशारण । हालको समाचार र कार्यक्रमहरु प्रशारण गरिन्छ ।

NHK WORLD JAPAN

चित्रण साथ भूकम्पको परिमाण बुझाउनुहोस्।

सेस्मीक ईन्टेनसीटीको तह (जापानी तरिकाको भुकम्प मापन) भन्नाले ?