प्राकृतिक बिपत्ति सम्बन्धी जानकारी

To foreign tourists traveling in Osaka

01, 17, 2023, 12: 00 अपडेट गरियो

To foreign tourists traveling in Osaka
If you think you might be infected with COVID-19, please contact the “Osaka Call center” at TEL:06-6131-4550!

प्राकृतिक बिपत्ती सम्बन्धी जानकारी समाचार

जापानको राष्ट्रिय प्रशारण एनएचके मार्फत अन्तरराष्ट्रिय प्रशारण । हालको समाचार र कार्यक्रमहरु प्रशारण गरिन्छ ।

NHK WORLD JAPAN

चित्रण साथ भूकम्पको परिमाण बुझाउनुहोस्।

सेस्मीक ईन्टेनसीटीको तह (जापानी तरिकाको भुकम्प मापन) भन्नाले ?