प्राकृतिक बिपत्ति सम्बन्धी जानकारी

प्राकृतिक बिपत्ती सम्बन्धी जानकारी समाचार

जापानको राष्ट्रिय प्रशारण एनएचके मार्फत अन्तरराष्ट्रिय प्रशारण । हालको समाचार र कार्यक्रमहरु प्रशारण गरिन्छ ।

NHK WORLD JAPAN

चित्रण साथ भूकम्पको परिमाण बुझाउनुहोस्।

सेस्मीक ईन्टेनसीटीको तह (जापानी तरिकाको भुकम्प मापन) भन्नाले ?