प्राकृतिक बिपत्ति सम्बन्धी जानकारी

The number of people infected with COVID-19 is increasing.

04, 08, 2021, 17: 30 अपडेट गरियो

Please refrain from going outside unless absolutely necessary.
For details, visit Osaka Prefectural Government homepage.

बिबरणका लागि यहाँ

प्राकृतिक बिपत्ती सम्बन्धी जानकारी समाचार

जापानको राष्ट्रिय प्रशारण एनएचके मार्फत अन्तरराष्ट्रिय प्रशारण । हालको समाचार र कार्यक्रमहरु प्रशारण गरिन्छ ।

NHK WORLD JAPAN

चित्रण साथ भूकम्पको परिमाण बुझाउनुहोस्।

सेस्मीक ईन्टेनसीटीको तह (जापानी तरिकाको भुकम्प मापन) भन्नाले ?