प्राकृतिक बिपत्ति सम्बन्धी जानकारी

सम्पूर्ण प्रान्त भूकम्प जानकारी

09, 26, 2023, 23: 20 अपडेट गरियो

बिबरणका लागि यहाँ

प्राकृतिक बिपत्ती सम्बन्धी जानकारी समाचार

जापानको राष्ट्रिय प्रशारण एनएचके मार्फत अन्तरराष्ट्रिय प्रशारण । हालको समाचार र कार्यक्रमहरु प्रशारण गरिन्छ ।

NHK WORLD JAPAN

चित्रण साथ भूकम्पको परिमाण बुझाउनुहोस्।

सेस्मीक ईन्टेनसीटीको तह (जापानी तरिकाको भुकम्प मापन) भन्नाले ?