बैदेशिक नियोगबारे जानकारी
बिदेशी कुटनीतिक सस्था
खान्साई क्षेत्रमा रहेका बाणिज्य दुतावासहरु खान्साई क्षेत्रमा रहेका अन्य विदेशी निकायहरु

विभिन्न बाणिज्य दुतावासबाट जानकारी आएमा समाचारको चिन्ह(News button) निश्चित गर्नुहोस ।